Programmaverantwoording 2021

7. Financiën en Bedrijfsvoering

Doelenboom

Maatschappelijk doel

Wettelijk beleidskader

·       Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Provinciaal beleidskader

·       Financiële verordening Noord-Holland
·       Nota Reserves 2018
·       Kadernota Risicomanagement en Weerstandsvermogen

·       Financieringsstatuut

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

126.493

12,5 %

Baten

502.434

48,6 %

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52