7. Financiën en Bedrijfsvoering

Verbonden partijen

OD

Verbonden partij

Publiek doel

8.1.1

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Belegging

8.1.1

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)

Belegging

*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52