7. Financiën en Bedrijfsvoering

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 7

Financiën en bedrijfsvoering

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

Lasten

68.905

74.641

57.933

16.708

Baten

-438.654

-462.840

-467.521

4.681

Saldo van baten en lasten

-369.749

-388.199

-409.587

21.388

Stortingen reserves

11.059

64.487

68.560

-4.073

Onttrekking reserves

-17.252

-35.400

-34.914

-486

Resultaat

-375.942

-359.112

-375.941

16.829

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52