7. Financiën en Bedrijfsvoering

7.2 Realiseren van bedrijfsvoering

Beleidsdoel 7.2

Realiseren van bedrijfsvoering

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

7.2.1

Overhead beheren

73.621

74.909

69.111

5.798

7.2.2

Bedrijfsvoering realiseren

4.409

2.104

1.947

157

7.2.3

Vennootschapsbelasting

2

10

6

4

7.2.5

Decentrale arbeidsvoorwaarden uitvoeren

500

400

293

107

Totaal lasten

78.532

77.423

71.357

6.066

Totaal baten

-1.993

-2.324

-2.551

227

Totaal saldo

76.539

75.099

68.807

6.292

Storting

7.2.1

Reserve Bedrijfsvoering

1.420

1.553

5.626

-4.073

Onttrekking

7.2.1

Reserve Bedrijfsvoering

-1.170

-1.658

-1.299

-359

7.2.4

Reserve Huisvesting

-782

-782

-762

-20

7.2.5

Reserve Go-gelden

-500

-400

-293

-107

Resultaat

75.507

73.812

72.078

1.734

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52