6. Economie, Cultuur en Welzijn

6.5 Bevorderen van welvaart en welzijn door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Beleidsdoel 6.5

Bevorderen van welvaart en welzijn door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

6.5.1

Ruimtelijk vestigingsklimaat verbeteren

6.895

6.203

6.106

97

6.5.2

Een innovatief klimaat bevorderen

7.862

12.926

10.492

2.434

6.5.3

Een veerkrachtige arbeidsmarkt bevorderen

1.124

1.285

814

471

6.5.4

Een duurzame agrosector behouden en versterken

2.629

1.373

1.335

38

6.5.5

Europese landbouwprojecten co-financieren

385

1.563

1.096

467

Totaal lasten

18.895

23.349

19.843

3.506

Totaal baten

-193

-4.585

-2.783

-1.801

Totaal saldo

18.702

18.765

17.060

1.705

Storting

6.5.1

Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

2.500

2.500

2.500

0

6.5.2

Reserve MKB innovatie-instrumenten

3.750

3.750

3.750

0

6.5.4

Reserve Duurzame Landbouw

0

500

0

500

6.5.5

Reserve Europese landbouwprojecten

0

6.000

6.000

0

Onttrekking

6.5.1

Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

-6.004

-5.240

-4.840

-400

6.5.2

Reserve MKB innovatie-instrumenten

-4.082

-4.747

-1.927

-2.820

6.5.4

Reserve Duurzame Landbouw

0

0

499

-499

6.5.5

Reserve Europese landbouwprojecten

-300

-1.475

-598

-876

Resultaat

14.566

20.053

22.443

-2.390

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52