7. Financiën en Bedrijfsvoering

7.1 Realiseren van robuust financieel beleid

Beleidsdoel 7.1

Realiseren van robuust financieel beleid

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

7.1.5

Overige algemene dekkingsmiddelen beheren

0

-2.782

-10.601

7.819

7.1.7

Stelposten beheren

-9.627

0

-2.823

2.823

Totaal lasten

-9.627

-2.782

-13.424

10.642

Totaal baten

-436.661

-460.516

-464.970

4.454

Totaal saldo

-446.288

-463.298

-478.394

15.096

Storting

7.1.8

9.639

62.934

62.934

0

Onttrekking

7.1.8

-14.800

-32.560

-32.560

-1

Resultaat

-451.449

-432.924

-448.019

15.096

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52