4. Bereikbaarheid

4.3 In stand houden infrastructuur

Toelichting

Ten aanzien van de in de begroting 2021 vastgestelde prioriteiten is de voortgang hiervan als volgt.
Prioriteiten:

  • Verduurzaming infrastructuur
  • : De verduurzaming van infrastructuurprojecten is meegenomen in een aantal projecten waartoe door uw Staten is besloten.
  • Uitvoeren programma Machinerichtlijn
  • : De Machinerichtlijn is gekoppeld aan op afstand bedienbare bruggen en sluizen. In 2021 zijn 12 bruggen aangesloten op de bediencentrale. Hierbij is de Machinerichtlijn uitgevoerd.
  • Aanpak chroom-6 bruggen
  • : De aanpak van chroom-6 bij bruggen wordt ter hand genomen als de bruggen  opnieuw van een beschermende coating moeten worden voorzien.
  • Verbetering biodiversiteit
  • : De  werkzaamheden ten behoeve van verbetering biodiversiteit zijn in 2021 ondergebracht bij de gebiedsaannemer en worden in 2022 opnieuw geprogrammeerd.
Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52