4. Bereikbaarheid

4.3 In stand houden infrastructuur

Toelichting

De provincie beschikt over één verkeerscentrale. Vanuit deze centrale worden 2 tunnels bediend. Daarnaast wordt vanuit de centrale verkeersmanagement uitgevoerd over de situatie op de weg.
Voor het operationeel houden van de verkeerscentrale heeft in 2021 de aanbesteding van de i-diensten plaatsgevonden.
Tunnels
Naast het regulier beheer en onderhoud van de tunnelobjecten hebben we in 2021 gewerkt aan:

  • Zonnepanelen op het dak van Dienstgebouw Noord. Realisatie in 2022.
  • Vervanging van het asfalt tussen de Waterwolftunnel en de Legmeerdijk.
  • Een begin gemaakt van de Digital Twin van de Waterwolftunnel.
  • Inventarisatie van de calamiteiten route van het Amstel Aquaduct.
  • Waarborgen van de dienstverlening ondanks Covid.

Verkeerscentrale
In de verkeerscentrale is de realisatie van het incident gedreven werken afgerond. Verder is in 2021 binnen de landelijke raamovereenkomst een I-dienst aanbesteed en gegund.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Beschikbaarheid aansturing VRI's

Percentage

99,7%

96,9%

Halen van aanrijtijden en functiehersteltijden VRI’s

Percentage

90%

36,4%

De complexiteit van een VRI is dermate groot dat slechts in 36,4 % de functiehersteltijd gerealiseerd wordt. Lampfouten in de VRI worden in 67% van de meldingen in een dag opgelost

Beschikbaarheid Waterwolftunnel

Percentage

97,5%

98,8

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52