4. Bereikbaarheid

4.3 In stand houden infrastructuur

Beleidsdoel 4.3

In stand houden infrastructuur

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

4.3.1

Opstellen beheerbeleid en programmeren

1.211

1.089

1.034

55

4.3.2

OV, wegen en kunstwerken in stand houden

58.477

59.202

58.215

986

4.3.3

Beheeractiviteiten vaarwegen uitvoeren

10.469

11.701

10.968

733

4.3.4

Beheeractiviteiten centrales uitvoeren

8

8

7

1

Totaal lasten

70.165

72.000

70.224

1.775

Totaal baten

-5.127

-7.208

-7.342

134

Totaal saldo

65.038

64.792

62.883

1.909

Storting

4.3.2

Reserve Kapitaallasten Vervangingsinvesteringen Kunstwerken (VIK)

1.300

0

0

0

4.3.2

Reserve Groot Onderhoud Wegen

15.018

18.518

18.518

0

4.3.2

Reserve Investeringen Wegen

1.800

0

0

0

4.3.3

Reserve Groot Onderhoud Vaarwegen

6.000

6.000

6.000

0

Onttrekking

4.3.2

Reserve Kapitaallasten Vervangingsinvesteringen Kunstwerken (VIK)

-283

-29.009

-29.009

0

4.3.2

Reserve Groot Onderhoud Wegen

-22.500

-19.969

-15.690

-4.279

4.3.2

Reserve Investeringen Wegen

-1.300

-6.302

-6.302

0

4.3.3

Reserve Kapitaallasten Vaarwegen

0

-1.420

-1.420

0

4.3.3

Reserve Groot Onderhoud Vaarwegen

-4.579

-6.129

-5.021

-1.108

Resultaat

60.494

26.481

29.959

-3.478

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52