4. Bereikbaarheid

4.2 Verbeteren en aanleggen infrastructuur

Beleidsdoel 4.2

Verbeteren en aanleggen infrastructuur

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

4.2.1

Studies voor infrastructuur uitvoeren

14.388

15.198

14.236

961

4.2.2

OV, wegen en kunstwerken verbeteren en aanleggen

292

320

314

6

Totaal lasten

14.680

15.518

14.551

967

Totaal baten

-990

-344

-646

Totaal saldo

14.680

14.528

14.207

321

Storting

4.2.1

Reserve Kapitaallasten Wegen

0

2.182

2.664

-482

4.2.1

Reserve Kapitaallasten OV

0

20.292

18.550

1.742

4.2.1

Reserve Ontwikkelen van Provinciale Infrastructuur

19.824

20.024

20.024

0

Onttrekking

4.2.1

Reserve Kapitaallasten Wegen

-2.661

-116.137

-116.145

8

4.2.1

Reserve Kapitaallasten OV

-95

-28.716

-28.716

0

4.2.1

Reserve Ontwikkelen van Provinciale Infrastructuur

-6.201

-58.635

-57.550

-1.085

Resultaat

25.547

-146.463

-146.966

503

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52