6. Economie, Cultuur en Welzijn

6.4 Behouden en ontwikkelen erfgoed

Toelichting

Prioriteiten:
Bij de uitvoering van het werk is de prioriteit gelegd bij religieus en agrarisch erfgoed naast de uitvoering van bredere subsidieregelingen.

Ten aanzien van het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam heeft de provincie de
volgende prioriteiten:

  • behoud van de Uitzonderlijke Universele Waarde (OUV) van dit werelderfgoed;
    deze prioriteit is volledig gerealiseerd in 2021. Zie verder de toelichting bij 6.4.2.
  • breed uitdragen en bekendmaken van de (OUV) van dit werelderfgoed. Deze prioriteit is volledig gerealiseerd in 2021. Zie verder de toelichting bij 6.4.2.
Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52