6. Economie, Cultuur en Welzijn

6.3 Behouden van kwaliteit van cultuurlandschap

Beleidsdoel 6.3

Behouden van kwaliteit van cultuurlandschap

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

6.3.1

Cultuurhistorische waarden landschap versterken

650

567

569

-2

6.3.2

Kennis cultuurhistorische structuren vergroten

844

527

479

48

6.3.3

Investeren in behoud van archeologisch erfgoed

2.496

2.094

2.031

63

Totaal lasten

3.990

3.188

3.079

109

Totaal baten

-30

-63

-21

-42

Totaal saldo

3.960

3.126

3.059

67

Storting

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

Resultaat

3.960

3.126

3.059

67

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52