6. Economie, Cultuur en Welzijn

6.4 Behouden en ontwikkelen erfgoed

Beleidsdoel 6.4

Behouden en ontwikkelen erfgoed

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

6.4.1

Investeren in behoud en herbestemming monumenten

6.856

7.237

6.827

410

6.4.2

UNESCO Stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen

2.362

1.182

1.133

49

Totaal lasten

9.218

8.419

7.960

459

Totaal baten

Totaal saldo

9.218

8.419

7.960

459

Storting

6.4.1

Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds)

5.751

5.751

5.751

0

6.4.2

Reserve SvA/NHW Werelderfgoed

0

3.250

3.250

0

Onttrekking

6.4.1

Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds)

-6.185

-6.652

-6.346

-306

6.4.2

Reserve SvA/NHW Werelderfgoed

-1.400

-247

-248

1

Resultaat

7.384

10.521

10.368

153

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52