5. Groen

5.2 Beheren van de groenstructuur

Toelichting

Prioriteiten:
In 2021 werkten wij aan de volgende prioriteiten:

  • Het uitvoeren van de subsidieregelingen voor natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer, zodat het Natuurnetwerk Nederland en de agrarische gebieden met natuurwaarden op een goede manier beheerd kunnen worden (zie verder 5.2.1).
  • Het uitvoeren van het Actieplan weidevogels en het Aanvalsplan grutto (zie verder 5.2.1).
  • Het uitvoeren van de Visie Recreatie en Toerisme (zie 5.2.3).
  • Het uitvoeren van de taken en bevoegdheden die de Wet natuurbescherming de provincie geeft op het gebied van Natura2000 en faunazaken (zie 5.2.3 en 5.2.4).

Omgevingsfactoren:

  • Zie Beleidsdoel 5.1
Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52