5. Groen

5.2 Beheren van de groenstructuur

Beleidsdoel 5.2

Beheren van de groenstructuur

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

5.2.1

NNN en agrarische natuur beheren

18.419

18.710

33.290

-14.580

5.2.2

Recreatiegebieden en recreatieve routes beheren

7.148

7.271

7.079

192

5.2.3

Uitvoering geven aan de wet natuurbescherming

1.952

3.428

3.250

178

5.2.4

Tegemoetkoming faunaschade uitkeren

6.100

9.770

11.657

-1.887

Totaal lasten

33.619

39.179

55.276

-16.097

Totaal baten

-760

-835

-924

89

Totaal saldo

32.859

38.344

54.352

-16.008

Storting

0

0

0

0

Onttrekking

5.2.1

Reserve Uittreding Goois Natuurreservaat

0

0

-6.501

6.501

Resultaat

32.859

38.344

47.851

-9.507

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52