5. Groen

5.1 Beschermen en ontwikkelen van de groenstructuur

Beleidsdoel 5.1

Beschermen en ontwikkelen van de groenstructuur

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

5.1.1

Beschermen en ontwikkelen van NNN en Natura2000-gebieden

42.121

32.725

28.203

4.522

5.1.2

Programma Groene Uitweg uitvoeren

4.944

2.980

2.413

567

5.1.3

Programma Oostelijke Vechtplassen uitvoeren

9.060

1.824

3.155

-1.331

5.1.4

Gebiedsprogramma Laag Holland uitvoeren

307

2.289

2.296

-7

Totaal lasten

56.432

39.818

36.066

3.751

Totaal baten

-2.000

-4.533

-4.430

-103

Totaal saldo

54.432

35.284

31.636

3.648

Storting

5.1.1

Reserve Kapitaallasten Groen

0

51

54

-3

5.1.1

Reserve Groen

29.095

74.842

75.880

-1.038

5.1.1

Reserve verleende subsidies OD 5.1.1

0

1.900

1.900

0

5.1.2

Reserve Groene Uitweg

107

107

107

0

5.1.3

Reserve Oostelijke Vechtplassen

2.058

638

638

0

5.1.4

Reserve Laag Holland

0

252

252

0

Onttrekking

5.1.1

Reserve Kapitaallasten Groen

-67

-70

-70

0

5.1.1

Reserve Groen

-39.322

-38.525

-33.898

-4.627

5.1.1

Reserve verleende subsidies OD 5.1.1

0

-621

-621

0

5.1.2

Reserve Groene Uitweg

-4.920

-6.185

-5.632

-553

5.1.3

Reserve Oostelijke Vechtplassen

-8.853

-1.055

-1.627

572

5.1.4

Reserve Laag Holland

0

-349

-383

34

Resultaat

32.530

66.270

68.237

-1.968

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52