3. Ruimte en Water

3.5 Bijdragen aan voldoende woningen in de juiste kwaliteit woonmilieu

Toelichting

Prioriteiten:
In de begroting 2021 zijn binnen dit beleidsdoel geen prioriteiten benoemd.

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52