3. Ruimte en Water

3.5 Bijdragen aan voldoende woningen in de juiste kwaliteit woonmilieu

Beleidsdoel 3.5

Bijdragen aan voldoende woningen in de juiste kwaliteit woonmilieu

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

3.5.1

Afstemming en regionale programmering woningbouw

1.739

2.057

1.890

167

3.5.2

Bijdragen aan versnelling woningbouwproductie en binnenstedelijk bouwen

1.199

4.482

4.397

85

Totaal lasten

2.938

6.539

6.287

252

Totaal baten

-3.000

-2.804

-196

Totaal saldo

2.938

3.539

3.483

56

Storting

3.5.2

Reserve Woningbouw

1.200

1.200

1.200

0

Onttrekking

3.5.1

Reserve Woonbeleid

-1.100

-1.515

-1.200

-315

3.5.2

Reserve Woningbouw

-1.145

-1.426

-1.551

125

Resultaat

1.893

1.798

1.932

-134

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52