1. Openbaar bestuur

1.1 Organiseren van provinciaal bestuur

Beleidsdoel 1.1

Organiseren van provinciaal bestuur

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

1.1.1

Functioneren van Provinciale Staten faciliteren

4.060

4.110

3.932

178

1.1.2

Functioneren van Gedeputeerde staten faciliteren

3.912

3.417

2.708

709

1.1.3

Kwaliteit van beleid borgen

3.288

3.268

2.999

269

1.1.4

Integriteit borgen en toetsen

697

749

636

113

Totaal lasten

11.957

11.544

10.275

1.269

Totaal baten

-50

-20

-15

-5

Totaal saldo

11.907

11.524

10.260

1.264

Storting

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

Resultaat

11.907

11.524

10.260

1.264

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52