1. Openbaar bestuur

1.1 Organiseren van provinciaal bestuur

Toelichting

Onderzoeken, evaluaties en monitoring vinden plaats om inzicht te krijgen in de effectiviteit van het gevoerde beleid, om te leren, om beleid tussentijds bij te sturen en om verantwoording af te leggen.

De volgende beleidsonderzoeken en –evaluaties zijn in 2021 onder meer uitgevoerd: Opvolgingsonderzoek boekjaarsubsidie Fauna Beheereenheid Noord-Holland, Bevolkingsprognose Noord-Holland 2021-2050, Deelevaluatie Cultuurbeleid 2017 – 2020: Erfgoed en Herbestemming, Evaluatie eenmalige subsidies Solar lab.
In 2021 zijn onder meer de volgende viewers en dashboards opgesteld en/of geactualiseerd: OV- knooppunten planviewer, Detailhandel dashboard, Dashboard Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Dashboard Verblijfsrecreatie, Dashboard Wonen, viewer Kleine Infrastructuur, viewer Klimaatadaptatie.
De belangrijkste in 2021 uitgevoerde/geactualiseerde monitors zijn: Coronamonitor, Brede Basismonitor (nieuw), Monitor Wonen, Monitor kantoren en bedrijventerreinen en Monitor detailhandel.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Uitgevoerde beleidsonderzoeken en -evaluaties

Aantal

5

5

Opgestelde en geactualiseerde op data- en gis-analyse gebaseerde viewers en dashboards

Aantal

5

5

Uitgevoerde monitors

Aantal

5

5

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52