1. Openbaar bestuur

1.1 Organiseren van provinciaal bestuur

Toelichting

De Statengriffie ondersteunt Provinciale Staten (PS) onder meer bij het voorbereiden en afhandelen van vergaderingen, het verwerken van schriftelijke vragen, besluitvorming openbaar maken en het organiseren van diverse bijeenkomsten. Vanwege de coronamaatregelen vond veel online plaats. De Statenvergaderingen vonden hybride plaats, uitgezonderd de vergadering in Egmond aan Zee. Dankzij digitale aanpassingen en extra ondersteuning verliepen de vergaderingen goed. Ook vonden stemmingen, installatie van Statenleden en technische briefings vaak online plaats.  
De voorgenomen ‘Gast van de Statenbijeenkomsten’ voor gemeenteraadsleden gingen niet door en het aantal werkbezoeken was beperkt. Wel vonden in Pakhuis de Zwijger 3 online te volgen gesprekken plaats over mobiliteit, wonen en de stikstofcrisis. Alle jeugdparticipatie-activiteiten van PS gingen door, soms op alternatieve wijze. Een online debatwedstrijd van ‘Op Weg naar Het Lagerhuis’ werd uitgezonden vanuit de Statenzaal maar het Jeugddebat vond wel fysiek plaats. Een tweede serie Whats Next was te zien op AT5 en NH-media en werd gedeeld op diverse social media. Bij de Willem Arondéuslezing was het aantal bezoekers beperkt tot 200. De 16e Willem Arondéuslezing en de uitreiking van Ribbius Peletierpenning waren wel voor iedereen online te volgen. Tijdens de Statendag spraken PS over het effectief inzetten van stateninstrumenten en gingen PS en GS in op hun samenwerking en bevoegdheden. De werkgroep burgerparticipatie keek naar de uitgangspunten voor burgerparticipatie en stelde een concept plan van aanpak op met uitgangspunten voor een pilot burgerparticipatie.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Organiseren en afhandelen van vergaderingen voor Provinciale Staten

Aantal

12

11

Organiseren van de uitreiking van de Ribbius Peletierpenning

Aantal

1

1

Organiseren van “Gast van de Staten” bijeenkomsten

Aantal

6

0

In het jaar 2021 zijn door corona wijzigingen in de indicatoren opgetreden.
Er zijn geen Gast van de Staten bijeenkomsten georganiseerd.

Rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer

Aantal

3

3

Opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen 2022 (BBV indicator)

Percentage

Geen cijfers bekend van Noord-Holland voor de verkiezingen in 2022

Opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen 2021 (BBV indicator)

Percentage

79%

Betreft het opkomstpercentage in Noord-Holland.
Opkomstpercentage Nederland: 79%

Opkomst bij Provinciale Statenverkiezingen 2019 (BBV indicator)

Percentage

56%

Betreft het opkomstpercentage in Noord-Holland
Opkomstpercentage Nederland: 56%

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52