3. Ruimte en Water

3.2 Benutten en beheren water

Toelichting

Prioriteiten:
Het regionaal KRW programma en het Grondwaterprogramma zijn als deelprogramma’s in het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 opgenomen. Dit programma is op 31 januari 2022 door PS vastgesteld. Vanwege landelijke afspraken is dit 2 maanden later dan aanvankelijk gepland.

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52