3. Ruimte en Water

3.2 Benutten en beheren water

Beleidsdoel 3.2

Benutten en beheren water

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

3.2.1

Waterrecreatie stimuleren

1.780

2.247

1.662

585

3.2.2

Schoon en voldoende oppervlaktewater bevorderen

931

1.232

1.175

57

3.2.3

Schoon en voldoende grondwater bevorderen

612

617

867

-250

Totaal lasten

3.323

4.096

3.704

392

Totaal baten

-938

-1.139

-1.389

250

Totaal saldo

2.385

2.957

2.315

642

Storting

3.2.1

Reserve waterrecreatie

1.562

1.562

1.562

0

Onttrekking

3.2.1

Reserve waterrecreatie

-1.562

-2.024

-1.442

-582

Resultaat

2.385

2.495

2.435

60

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52