3. Ruimte en Water

3.1 Beschermen tegen overstromingen

Beleidsdoel 3.1

Beschermen tegen overstromingen

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

3.1.1

Kaders stellen voor regionale keringen

270

276

274

2

3.1.2

Versterkingsplannen primaire keringen beoordelen en investeren in ruimtelijke kwaliteit

2.590

7.578

2.819

4.759

3.1.3

Waterrobuuste inrichting bevorderen

1.854

1.339

1.086

253

Totaal lasten

4.714

9.193

4.180

5.013

Totaal baten

-935

-587

-348

Totaal saldo

4.714

8.258

3.593

4.665

Storting

3.1.2

Reserve Meekoppelkansen

100

1.035

109

926

3.1.3

Reserve Klimaatadaptatie

1.000

1.000

1.000

0

Onttrekking

3.1.2

Reserve Meekoppelkansen

-3.090

-8.049

-2.620

-5.429

3.1.3

Reserve Klimaatadaptatie

-1.600

-1.050

-787

-263

Resultaat

1.124

1.194

1.295

-101

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52