Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Incidentele en structurele baten en lasten en mutaties reserves (x € 1.000)

Incidentele en structurele baten en lasten en mutaties reserves (x € 1.000)

2021

Programma

Incidenteel

Structureel

Eindtotaal

Totaal Exploitatie

91.877

-77.798

14.079

Baten

-28.430

-489.581

-518.012

1

Openbaar bestuur

-88

-58

-145

2

Klimaat en Milieu

-1.559

-2.176

-3.736

3

Ruimte en Water

-9.804

-5.089

-14.893

4

Bereikbaarheid

-9.955

-12.620

-22.576

5

Groen

-4.680

-1.287

-5.967

6

Economie, Cultuur en Welzijn

-1.934

-983

-2.918

7

Financiën en bedrijfsvoering

-153

-467.367

-467.521

8

Economisch herstel en duurzaamheid

-257

0

-257

Lasten

120.307

411.784

532.091

1

Openbaar bestuur

315

19.640

19.955

2

Klimaat en Milieu

13.101

34.794

47.895

3

Ruimte en Water

16.516

15.656

32.172

4

Bereikbaarheid

46.017

189.337

235.354

5

Groen

43.232

53.213

96.445

6

Economie, Cultuur en Welzijn

8.600

30.262

38.862

7

Financiën en bedrijfsvoering

-10.438

68.372

57.933

8

Economisch herstel en duurzaamheid

2.965

509

3.474

Totaal Reserves

-74.877

42.911

-31.966

Baten

-514.166

-1.104

-515.270

1

Openbaar bestuur

-2.740

0

-2.740

2

Klimaat en Milieu

-13.545

0

-13.545

3

Ruimte en Water

-22.097

-140

-22.237

4

Bereikbaarheid

-374.104

-132

-374.236

5

Groen

-50.854

-70

-50.924

6

Economie, Cultuur en Welzijn

-13.460

0

-13.460

7

Financiën en bedrijfsvoering

-34.152

-762

-34.914

8

Economisch herstel en duurzaamheid

-3.214

0

-3.214

Lasten

439.289

44.015

483.304

1

Openbaar bestuur

0

0

0

2

Klimaat en Milieu

19.526

0

19.526

3

Ruimte en Water

23.409

0

23.409

4

Bereikbaarheid

166.107

0

166.107

5

Groen

51.813

32.638

84.452

6

Economie, Cultuur en Welzijn

15.500

5.751

21.251

7

Financiën en bedrijfsvoering

62.934

5.626

68.560

8

Economisch herstel en duurzaamheid

100.000

0

100.000

Eindtotaal

17.000

-34.887

-17.887

Limitatief overzicht van incidentele baten en lasten

Incidentele Baten (bedragen x € 1.000)

OD

Onderwerp

Incidentele Baten 2021

4.1.1

Mobiliteitsbeleid

-1.554

4.1.2

MRA-E laadinfra

-1.872

4.3.2

Proj.v.derden wegen

-4.734

4.3.3

Projecten v. derden

-850

3.1.2

Meekoppelkansen

-567

3.4.5

Verkoop onroer. goed

-2.297

3.4.5

Verk str grond groen

-3.863

6.5.2

MKB

-1.474

3.5.2

Woningbouw

-2.790

5.1.4

Laag Holland Natuur

-773

5.1.1

Groenprojecten B&U

-2.228

Overige incidentele baten < € 500.000,-

-5.428

Totaal incidentele Baten

-28.430

Incidentele Lasten (bedragen x € 1.000)

OD

Onderwerp

Incidentele Lasten 2021

4.1.1

Mobiliteitsbeleid

2.720

4.1.2

Mobiliteitbel. Fiets

531

4.1.2

Mobiliteitsbel. OV

31.117

4.2.1

Ontw prov infra Wege

1.510

4.3.2

Proj.v.derden wegen

4.569

4.3.3

Projecten v. derden

850

4.4.2

Inn proj mob Smartmo

1.798

3.1.2

Meekoppelkansen

1.738

3.2.1

Waterrecreatie

1.442

2.1.3

Bodemsan ov projecte

2.552

2.2.1

Energietransitie alg

1.024

3.4.3

Havencomplexen

1.580

3.4.4

Ruimtelijke ontw.

682

3.4.5

Verkoop onroer. goed

3.541

3.4.5

Verk str grond groen

1.106

6.5.1

Regionale economie

622

6.5.1

Herstruct bedrijfste

1.361

6.5.2

MKB

3.400

6.5.5

Europ. landbouw prj.

1.009

3.5.1

Woonbeleid

1.041

3.5.2

Woningbouw

4.341

5.1.1

PNO

16.885

5.1.2

Groene uitweg

2.141

5.1.3

Oost. Vechtplassen

1.386

5.2.1

Natuurbeheer

15.138

5.3.3

Cofin. Waddenzee

575

6.4.1

Monumenten

711

6.4.2

Stelling v. Adam/NHW

613

5.3.2

Landschappen

1.290

2.1.6

Gezonde leefomgeving

1.626

2.2.1

ET - RES

1.866

5.1.4

Laag Holland Natuur

773

5.1.4

Laag Holland Landbouw

520

2.2.1

ET - Warmtetransitie

4.483

8.1.1

Bedrijventerreinen

1.311

8.1.1

Maat. vastgoed

1.013

5.1.1

KRW

1.100

5.1.1

Groenprojecten B&U

2.453

4.1.2

Verl subs ov infra

764

Overige incidentele lasten < € 500.000,-

-2.875

Totaal incidentele Lasten

120.307

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

OD

Onderwerp

 Stortingen 2021

5.1.1

Reserve Groen

32.638

6.4.1

Reserve Monumenten

5.751

7.2.1

Reserve Bedrijfsvoering

5.626

Totaal structurele lasten

44.015

OD

Onderwerp

Onttrekkingen 2021

3.4.3

Reserve Kapitaallasten Havens

-140

4.2.1

Reserve Kapitaallasten Wegen

-132

5.1.1

Reserve Kapitaallasten Groen

-70

7.2.4

Reserve Huisvesting

-762

Totaal structurele Baten

-1.104

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52