2. Klimaat en Milieu

2.2 Bijdragen aan een circulaire economie en energieneutraal in 2050

Beleidsdoel 2.2

Bijdragen aan de energietransitie

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

2.2.1

Bijdragen aan energietransitie

8.676

11.513

10.417

1.096

2.2.2

Bijdragen aan transitie naar circulaire economie

1.079

1.143

1.064

79

2.2.3

Verduurzaming bestaande woningvoorraad stimuleren

524

527

281

246

Totaal lasten

10.279

13.183

11.762

1.421

Totaal baten

-583

-674

91

Totaal saldo

10.279

12.600

11.088

1.512

Storting

2.2.1

Reserve Energietransitie

10.200

10.200

10.200

0

2.2.2

Reserve Circulaire economie

350

1.591

1.591

0

Onttrekking

2.2.1

Reserve Energietransitie

-6.484

-9.510

-8.255

-1.255

2.2.2

Reserve Circulaire economie

-473

-520

-453

-67

2.2.3

Reserve Verduurzaming bestaande Woningvoorraad

-375

-375

-131

-244

Resultaat

13.497

13.986

14.040

-54

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52