4. Bereikbaarheid

4.4 Optimaliseren gebruik netwerk

Beleidsdoel 4.4

Optimaliseren gebruik netwerk

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

4.4.1

Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer uitvoeren

28.753

33.192

33.275

-83

4.4.2

Innovatieprojecten mobiliteit doorvoeren

7.023

6.034

5.097

937

Totaal lasten

35.776

39.226

38.372

854

Totaal baten

-1.687

-2.394

-2.931

537

Totaal saldo

34.089

36.832

35.442

1.390

Storting

4.4.2

Reserve Innovatieprojecten Mobiliteit

352

511

224

287

4.4.2

Reserve Kapitaallasten Innovatieprojecten

0

7.121

3.281

3.840

Onttrekking

4.4.2

Reserve Innovatieprojecten Mobiliteit

-5.170

-11.390

-6.319

-5.071

Resultaat

29.271

33.074

32.627

447

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52