4. Bereikbaarheid

4.4 Optimaliseren gebruik netwerk

Toelichting

De provincie streeft ernaar om haar activiteiten continu te verbeteren. Hiertoe worden onder meer innovatieprojecten uitgevoerd ten aanzien van duurzaamheid en Smart Mobility.
Duurzame innovaties
De provincie zet in op innovaties die veel impact hebben op grondstoffen- en CO2-reductie.

 • Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD): De provincie draagt bij aan het ontwikkelen van verschillende IFD-specificaties
 • : In 2021 is de NEN 8085 uitgekomen voor het bouwen van IFD bruggen. De provincie past deze toe in de voorbereiding van 6 bruggen in de N240, N241 en N247. Daarnaast is gestart met de ontwikkeling van standaardisering van de bediening, besturing en bewaking van beweegbare bruggen.
 • Circulair bouwen
 • : In 2021 is in samenwerking met de TU Delft de ontwikkeling gestart voor een handboek ten behoeve van voor het uniform uitvragen van biodynamische oevers waarmee een enorme stap wordt gezet in circulair bouwen. Daarnaast is, in samenwerking met TU Delft, in 2021 begonnen met een werkwijze (triple A) om circulaire innovaties te implementeren.
 • Levensduurverlengende innovaties
 • : Met de TU Delft ontwikkelt de provincie epoxy asfalt dat een 4 tot 5 keer langere levensduur heeft. In 2020 is een proeftuin aangelegd. De TU Delft heeft in 2021 de proeftuin gemonitord en in het laboratorium onderzocht. De resultaten zien er goed uit.
 • Energieopwekking en –besparing: De provincie kan haar infrastructuur inzetten voor innovaties ten behoeve van duurzame energieopwekking
 • : In 2021 zijn in samenwerking met provincies Noord-Brabant en Utrecht de voorbereiding uitgevoerd voor de aanbesteding van een zonnewegdek. Ook is de aanleg van een zonneweide op N205 in voorbereiding. Hierbij wordt onderzocht of de omliggende LED-verlichting  direct voorzien kan worden van gelijkstroom afkomstig van het zonnepark.

Smart Mobility
Het uitvoeringsprogramma Smart Mobility is in 2021 afgerond.

 • De iVRI (intelligente verkeersregel installatie)

In 2021 is een eerste tranche van 47 iVRI’s neergezet om deze te testen.
In 2021 heeft de provincie nationaal en internationaal samengewerkt aan een aantal projecten:

 • Connected en zelfrijdende auto’s. Onderzoek naar de impact van connected en zelfrijdende auto’s op onze rol als wegbeheerder en beleidsmaker onderzocht;
 • Europees project Socrates. Zie voor meer informatie  op website van Socrates ;
 • Coöperative adaptive cruise control;
 • Communicatietechnieken voertuigen en VRI’s;
 • Connected Transport Corridors Amsterdam Westkant (Interactie gebruiker Smart Mobility-toepassingen);
 • Verbeteren effectiviteit regionaal verkeersnetwerk.


Coronamaatregelen hebben geleid tot vertraging in de uitvoering van enkele projecten, met als gevolg dat de voorbereiding of een eerste verkenning wel heeft plaatsgevonden, maar de uiteindelijke uitvoering is verschoven naar begin 2022. Projecten zijn soms later van start gegaan, aangezien niet alle samenwerkingspartners op tijd intern draagvlak kregen voor de uitvoering.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Investeren in innovatieve projecten (aantal pilots)

Aantal

10

11

In 2021 waren er 11 projecten.

Investeren in innovatieve projecten (t.o.v. totaal PMI / PMO)

Percentage

7

5

Het lagere percentage t.o.v. PMI/PMO is veroorzaakt door vertraging in de uitvoering en verlate start van projecten voornamelijk als gevolg van Covid-19.

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52