1. Openbaar bestuur

1.3 Verzekeren van veiligheid

Beleidsdoel 1.3

Verzekeren van veiligheid

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

1.3.1

Toezien op tunnelveiligheid en adviseren bij crises

177

132

109

23

1.3.2

Risicokaarten beheren

132

126

107

19

1.3.3

Ondermijning tegengaan, weerbaarheid stimuleren

450

305

307

-2

Totaal lasten

759

563

524

39

Totaal baten

-87

-83

-4

Totaal saldo

759

476

441

35

Storting

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

Resultaat

759

476

441

35

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52