1. Openbaar bestuur

1.3 Verzekeren van veiligheid

Toelichting

Tunnelveiligheid is een verantwoordelijkheid van GS. Om de advisering en het toezicht te organiseren is bij de sector Kabinet een tunnelveiligheidsbeambte benoemd. Deze geeft onafhankelijk (on)gevraagd advies aan de tunnelbeheerder werkzaam bij de directie Beheer en Uitvoering.

Sinds de komst van de veiligheidsregio’s in 2010, hebben geen incidenten plaatsgevonden waarin acuut optreden van de cvdK vereist was. De cvdK organiseert voor de bestuurders van overheden, vitale infrastructuur en bedrijven jaarlijks nog wel 2 netwerkbijeenkomsten onder de titel ‘Bestuurlijk overleg veiligheid en crisisbeheersing’ (BOVC). In deze bijeenkomsten bespreken de deelnemers thema’s rond veiligheid en crisisbeheersing. In 2021 heeft er één (digitale) bijeenkomst van het BOVC plaatsgevonden. Een tweede (fysieke) bijeenkomst die gepland stond in het laatste kwartaal is vanwege de aangescherpte corona-maatregelen uitgesteld naar een later moment in 2022.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Organisatie netwerkbijeenkomsten ambtelijk en bestuurlijk

Aantal

4

3

Een geplande bijeenkomst is vanwege aangescherpte coronamaatregelen verplaatst naar 2022

Vergaderingen van het Algemeen Bestuur van veiligheidsregio’s in NH zijn door liaison van de commissaris van de Koning bijgewoond

Percentage

100%

100%

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52