6. Economie, Cultuur en Welzijn

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 6

Economie, Cultuur en Welzijn

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

Lasten

37.159

42.736

38.862

3.875

Baten

-223

-4.786

-2.918

-1.869

Saldo van baten en lasten

36.936

37.950

35.944

2.006

Stortingen reserves

12.001

21.751

21.251

500

Onttrekking reserves

-17.971

-18.361

-13.460

-4.901

Resultaat

30.966

41.341

43.735

-2.395

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52