6. Economie, Cultuur en Welzijn

Verbonden partijen

OD

Verbonden partij

Publiek doel

6.1.1

Stichting Administratiekantoor aandelen Zeehaven IJmuiden N.V.

Ontwikkeling haven en economie.

6.1.1

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Voorbereiding bouw hoge-flux reactor.

6.1.1

Schiphol Area Development Company N.V. (SADC)

Gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden. Marketing en acquisitie.

6.1.1

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. in liquidatie (RON)

Ontwikkeling Noordzeekanaalgebied

6.1.1

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (NHN)

Ontwikkeling Economie

6.1.1

PolanenPark B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

6.1.1

PolanenPark C.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

6.1.1

Zeehaven IJmuiden N.V.

Ontwikkeling haven en economie

6.1.2

Life Sciences Fund Amsterdam B.V.

Ontwikkeling economie

6.1.2

Participatiefonds Duurzame Economie Provincie Noord-Holland B.V.

Stimuleren duurzame economie

6.1.2

Innovatiefonds Noord-Holland B.V.

Het beschikbaar stellen van financiering aan kleine en middelgrote ondernemingen teneinde (innovatieve) projecten te stimuleren binnen de provincie.

6.1.2

InWest Regio B.V. (ROM)

De vennootschap heeft als doel om binnen het werkgebied bij te dragen aan het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van de regio Noord-Holland en Nederland en aan het realiseren van de transitieopgaven op energie en circulariteit door onder andere het beschikbaar stellen van financiering, adviseren en begeleiden van ondernemingen, stimuleren en faciliteren va innovatie, etc.

*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52