2. Klimaat en Milieu

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 2

Klimaat en Milieu

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

Lasten

48.320

53.522

47.895

5.626

Baten

-2.635

-3.230

-3.736

506

Saldo van baten en lasten

45.685

50.292

44.160

6.132

Stortingen reserves

14.169

19.134

19.526

-392

Onttrekking reserves

-15.901

-19.202

-13.545

-5.657

Resultaat

43.953

50.224

50.141

83

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52