2. Klimaat en Milieu

Verbonden partijen

OD

Verbonden partij

Publiek doel

2.2.2

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Vergunningverlening en handhaving milieutaken.

2.2.2

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Vergunningverlening en handhaving milieutaken.

2.2.2

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Vergunningverlening en handhaving milieutaken.

2.2.2

Omgevingsdienst IJmond

Vergunningverlening en handhaving milieutaken.

2.2.2

Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Noord-Holland

Beheer fonds ten behoeve van de nazorg stortplaatsen.

2.1.1

Alliander N.V.

Energievoorziening

2.1.1

N.V. Afvalzorg Holding

Efficiënt gebruik stortplaatsen

2.1.1

Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V. (ODENH)

Stimulering duurzame energie en ontwikkeling economie

2.1.1

SolaRoad B.V.

Verduurzaming van de energiesector

*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52