3. Ruimte en Water

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 3

Ruimte en Water

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

Lasten

30.073

37.990

32.172

5.818

Baten

-10.110

-15.442

-14.893

-549

Saldo van baten en lasten

19.963

22.548

17.279

5.269

Stortingen reserves

8.862

24.334

23.409

925

Onttrekking reserves

-18.438

-29.570

-22.237

-7.333

Resultaat

10.387

17.312

18.450

-1.138

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52