3. Ruimte en Water

Verbonden partijen

OD

Verbonden partij

Publiek doel

3.1.2

Schadeschap Luchthaven Schiphol

Bevordering afwikkeling schadevergoedingen uitbreiding Schiphol.

3.1.2

Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio

Verbeteren leefkwaliteit Schipholregio.

3.2.3

Stichting Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied

Versterken van de internationale concurrentiepositie van het gebied.

3.1.1

Zeestad Beheer B.V.

Stadsvernieuwing Den Helder

3.1.2

Zeestad C.V.

Stadsvernieuwing Den Helder

3.5.2

N.V. Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Drinkwatervoorziening en natuurbeheer

*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52