4. Bereikbaarheid

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 4

Bereikbaarheid

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

Lasten

246.189

245.617

235.354

10.263

Baten

-9.026

-23.514

-22.576

-938

Saldo van baten en lasten

237.163

222.103

212.779

9.324

Stortingen reserves

123.229

171.494

166.107

5.387

Onttrekking reserves

-170.534

-391.413

-374.236

-17.176

Resultaat

189.858

2.184

4.649

-2.465

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52