4. Bereikbaarheid

Verbonden partijen

OD

Verbonden partij

Publiek doel

4.2.1

Coöperatieve Vereniging Samenwerkingsverband DOVA U.A.

Ontwikkelen van een beter mobiliteitsbeleid van de leden en het realiseren van een doeltreffend en efficiënt openbaar vervoer voor de reiziger.

4.3.1

Beheersregeling Amstel

Beheer van de Amstel is overgedragen van de provincie aan het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vechtstreek.

*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52