8. Economisch herstel en duurzaamheid

8.1 Economisch herstel en duurzaamheid bevorderen

Beleidsdoel 8.1

Economisch herstel en duurzaamheid bevorderen

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

8.1.1

Economisch herstel en duurzaamheid bevorderen

0

3.722

3.474

248

Totaal lasten

3.722

3.474

248

Totaal baten

-280

-257

-23

Totaal saldo

3.442

3.217

225

Storting

8.1.1

Reserve Economisch Herstel en Duurzaamheid

0

100.000

100.000

0

Onttrekking

8.1.1

Reserve Economisch Herstel en Duurzaamheid

0

-3.594

-3.214

-380

Resultaat

99.848

100.003

-155

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52