6. Economie, Cultuur en Welzijn

6.2 Toegankelijk en bereikbaar houden van culturele infrastructuur

Beleidsdoel 6.2

Toegankelijk en bereikbaar houden van culturele infrastructuur

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

6.2.1

Bovenlokale culturele samenwerking ondersteunen

4.596

7.295

7.520

-225

Totaal lasten

4.596

7.295

7.520

-225

Totaal baten

-139

-114

-25

Totaal saldo

4.596

7.156

7.406

-250

Storting

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

Resultaat

4.596

7.156

7.406

-250

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52