6. Economie, Cultuur en Welzijn

6.1 Uitvoeren welzijnstaken

Beleidsdoel 6.1

Uitvoeren welzijnstaken

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

6.1.1

Verbeteren van sportvoorzieningen en van de leefbaarheid in kleine kernen

460

485

459

26

Totaal lasten

460

485

459

26

Totaal baten

Totaal saldo

460

485

459

26

Storting

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

Resultaat

460

485

459

26

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52