5. Groen

5.3 Betrekken van onze partners bij de bescherming en beheer van groen

Beleidsdoel 5.3

Betrekken van onze partners bij de bescherming en beheer van groen

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

5.3.1

Aanpak Groen Kapitaal uitvoeren

1.090

1.123

1.089

34

5.3.2

Bijdragen aan regionale samenwerking t.a.v. groen

3.517

2.796

2.485

311

5.3.3

Balans ecologie en economie Waddengebied nastreven

3.524

11.417

1.529

9.888

Totaal lasten

8.131

15.336

5.103

10.233

Totaal baten

-240

-613

373

Totaal saldo

8.131

15.096

4.489

10.607

Storting

5.3.2

Reserve Landschap

2.500

2.500

2.500

0

5.3.3

Reserve Cofinanciering Waddenzee

3.120

3.120

3.120

0

Onttrekking

5.3.2

Reserve Landschap

-2.800

-2.060

-1.617

-443

5.3.3

Reserve Cofinanciering Waddenzee

-2.765

-1.046

-575

-471

Resultaat

8.186

17.610

7.918

9.692

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52