3. Ruimte en Water

3.3.Ontwikkelen ruimtelijk beleid

Beleidsdoel 3.3

Ontwikkelen ruimtelijk beleid

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

3.3.1

Omgevingsvisie uitdragen

1.638

1.537

1.422

115

3.3.2

Ruimtelijke kwaliteit borgen en stimuleren

453

430

403

27

Totaal lasten

2.091

1.967

1.825

142

Totaal baten

Totaal saldo

2.091

1.967

1.825

142

Storting

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

Resultaat

2.091

1.967

1.825

142

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52