Paragrafen

Grondbeleid

De gronden die de provincie voornemens is te verkopen, worden onder de Voorraden op de balans gezet. Voor de gronden die hieronder vallen geldt dat er een binnen de organisatie afgestemd verkoopvoornemen is, er een taxatierapport of waardebepaling is opgemaakt, én er een opdracht tot verkoop aan een makelaar of andere verkopende partij is gegeven. De boekwaarde van de gronden onder de Voorraad dient lager of gelijk te zijn dan de marktwaarde. Als dit niet het geval is, dient er een afwaardering plaats te vinden. In de huidige jaarrekening is dit niet aan de orde.

Perceel

Grond

Boekwaarde per 31-12-2020

Mutaties (waarde) 2021

Boekwaarde per 31-12-2021

Oppervlakte m2 31-12-2021

Materiële vaste activa (krediet strategische grondaankopen)

1. Zonneweide Jaagweg Koggenland

€ 7.300.000

€ 0

€ 7.300.000

1.122.735

2. Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein, Anna Paulowna

€ 2.011.000

€ 0

€ 2.011.000

165.988

3. Bergweg 30, Bloemendaal (in erfpacht gegeven)

€ 225.807

€ 0

€ 225.807

3.082

4. Perceel Hoofdweg 511, Haarlemmermeer

€ 380.000

€ 0

€ 380.000

48.000

5. Percelen Wieringen (aan- en verkopen in kader van kavelruilingen)

€ 3.974.928

€ 742.966

€ 4.717.894

1.009.723

6. SLP-zuid/deel NW, Rijssenhout

€ 4.804.885

-€ 178.603

€ 4.626.282

92.183

7. Perceel grond aan de Horndijk, Loosdrecht

€ 170.000

€ 0

€ 170.000

70.500

8. Grasland Parallelweg, Burgerbrug

€ 1.073.952

€ 0

€ 1.073.952

184.730

9. Bollengrond Kolonel Sneepweg, Bergen

€ 1.071.708

€ 0

€ 1.071.708

67.880

10. Percelen kavelruil Zonnevanck, Stammeer/Bergen

€ 0

€ 2.674.919

€ 2.674.919

479.829

11. Percelen fietspad Wierwijk, Wieringen

€ 0

€ 390.846

€ 390.846

72.875

12. Percelen kavelruil Schoorldam, Schoorl

€ 0

€ 347.590

€ 347.590

63.768

Subtotaal

€ 21.012.281

€ 3.977.718

€ 24.989.997

3.381.293

Overige materiële vaste activa

13. Percelen voormalig Wieringerrandmeer

€ 5.791.530

-€ 1.088.026

€ 4.703.504

2.182.570

14. Voormalig beheergrondbank Laag-Holland en Amstelland

€ 1.339.361

-€ 205.638

€ 1.133.723

1.096.970

15. Strategische Gronden Groen (voorheen BBL & PASO)

€ 25.571.598

-€ 1.079.667

€ 24.491.932

12.929.710

16. NNN eigendom

€ 13.719.421

€ 5.197.766

€ 18.917.187

2.224.475

Subtotaal

€ 46.421.910

€ 2.824.435

€ 49.246.344

18.433.725

Totalen

€ 67.434.190

€ 6.802.153

€ 74.236.343

21.815.018

Voorraad jaarrekening 2021

Categorie

Boekwaarde per 31-12-2020

Mutaties (waarde) 2021

Boekwaarde per 31-12-2021

Oppervlakte m2 31-12-2021

Kamperkade 1

15. Strategische Gronden Groen

€ 19.902

-€ 19.902

€ 0

-

Spaarndammerdijk 17 te Spaarndam

15. Strategische Gronden Groen

€ 4.625

-€ 4.625

€ 0

-

Polderweg 1 Hippolytushoef (erf)

13. Percelen voormalig Wieringerrandmeer

€ 12.978

-€ 12.978

€ 0

-

Perceel dijkversterking Starnmeer (GRA03I 60 ged.)

15. Strategische Gronden Groen

€ 2.235

-€ 2.235

€ 0

-

ZO-deel SLP-zuid, Rijssenhout (beoogd transformatorstation)

6. SLP-zuid/deel NW, Rijssenhout

€ 4.557.627

€ 178.603

€ 4.736.231

42.606

Beheergrondbank Ouder-Amstel H 465, 543, 544

14. Voormalig beheergrondbank Laag-Holland en Amstelland

€ 0

€ 43.698

€ 43.698

42.425

Beheergrondbank Assendelft P 1210

14. Voormalig beheergrondbank Laag-Holland en Amstelland

€ 0

€ 128.625

€ 128.625

124.879

Totalen

€ 4.597.367

€ 311.187

€ 4.908.554

209.910

Totaal op balans

€ 79.144.896

22.024.928

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52