2. Klimaat en Milieu

2.1 Bevordering gezonde leefomgeving

Beleidsdoel 2.1

Bevorderen gezonde leefomgeving

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

2.1.1

Luchtkwaliteit verbeteren

559

912

757

155

2.1.2

Geluidbelasting bewaken

505

308

253

55

2.1.3

Kwaliteit bodem en ondergrond verbeteren

6.007

7.639

3.916

3.723

2.1.4

Externe veiligheid bewaken (gevaarlijke grondstoffen)

64

65

48

17

2.1.5

VTH-taken uitvoeren en coördineren

27.686

29.176

29.197

-21

2.1.6

Gezonde leefomgeving bevorderen

3.220

2.239

1.961

278

Totaal lasten

38.041

40.339

36.133

4.205

Totaal baten

-2.635

-2.647

-3.062

415

Totaal saldo

35.406

37.692

33.072

4.620

Storting

2.1.3

Reserve Bodemsanering

319

3.843

4.235

-392

2.1.6

Reserve Gezonde Leefomgeving

3.300

3.500

3.500

0

Onttrekking

2.1.3

Reserve Bodemsanering

-5.169

-6.567

-3.190

-3.377

2.1.6

Reserve Gezonde Leefomgeving

-3.400

-2.230

-1.516

-714

Resultaat

30.456

36.238

36.101

138

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52