4. Bereikbaarheid

4.5 OV waarborgen

Beleidsdoel 4.5

OV waarborgen

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

4.5.1

OV concessies beheren en verlenen

59.647

61.522

59.602

1.920

Totaal lasten

59.647

61.522

59.602

1.920

Totaal baten

-8.657

-7.400

-1.257

Totaal saldo

59.647

52.865

52.202

663

Storting

4.5.1

Reserve Openbaar Vervoer Projecten

52.484

51.577

51.577

0

Onttrekking

4.5.1

Reserve Openbaar Vervoer Projecten

-61.614

-52.746

-52.093

-653

Resultaat

50.517

51.696

51.687

9

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52