4. Bereikbaarheid

4.1 Bijdragen aan mobiliteit

Beleidsdoel 4.1

Bijdragen aan mobiliteit

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

4.1.1

Mobiliteitsbeleid opstellen

2.453

3.272

4.257

-985

4.1.2

Mobiliteitsbeleid uitvoeren

63.469

54.080

48.348

5.732

Totaal lasten

65.922

57.352

52.605

4.747

Totaal baten

-2.212

-4.265

-4.560

295

Totaal saldo

63.710

53.087

48.045

5.042

Storting

4.1.1

Reserve Mobiliteitsbeleid

205

1.505

1.505

0

4.1.2

Reserve Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door derden

26.246

39.671

39.671

0

4.1.2

Reserve verleende subsidies OD 4.1.2

0

4.093

4.093

0

Onttrekking

4.1.1

Reserve Mobiliteitsbeleid

-1.274

-2.000

-1.687

-313

4.1.2

Reserve Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door derden

-64.857

-58.465

-53.520

-4.944

4.1.2

Reserve verleende subsidies OD 4.1.2

0

-495

-764

269

Resultaat

24.030

37.397

37.343

54

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52