1. Openbaar bestuur

1.4 Representeren van provinciaal bestuur

Beleidsdoel 1.4

Representeren van het provinciaal bestuur

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

1.4.1

Bestuurshandelingen communiceren

1.318

1.357

1.063

294

1.4.2

Provinciale inzet leveren bij gemeenschappelijke opgaven op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau

3.033

3.352

3.761

-409

Totaal lasten

4.351

4.709

4.824

-115

Totaal baten

-7

-7

Totaal saldo

4.351

4.702

4.817

-115

Storting

0

0

0

0

Onttrekking

1.4.2

Reserve Cofinanciering Europese projecten

-1.604

-2.217

-2.740

523

Resultaat

2.747

2.485

2.077

408

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52