1. Openbaar bestuur

1.2 Organiseren van openbaar bestuur in de provincie

Beleidsdoel 1.2

Organiseren van openbaar bestuur in de provincie

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

1.2.1

Kwaliteit van openbaar bestuur optimaliseren

1.874

2.006

2.025

-19

1.2.2

Interbestuurlijk toezicht uitoefenen

1.547

1.667

1.402

265

1.2.3

Rijkstaken commissaris van de Koning uitvoeren

1.054

1.103

905

198

Totaal lasten

4.475

4.776

4.332

444

Totaal baten

-43

-43

-41

-2

Totaal saldo

4.432

4.733

4.292

441

Storting

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

Resultaat

4.432

4.733

4.292

441

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52