8. Economisch herstel en duurzaamheid

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 8

Economisch herstel en duurzaamheid

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

Lasten

0

3.722

3.474

248

Baten

0

-280

-257

-23

Saldo van baten en lasten

0

3.442

3.217

225

Stortingen reserves

0

100.000

100.000

0

Onttrekking reserves

0

-3.594

-3.214

-380

Resultaat

99.848

100.003

-155

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52